57667 - Ενώ το δώρο

Ν. Λυγερός

Ενώ το δώρο
είναι προσφορά
δεν τολμάς
να το ζητήσεις
επειδή τα τείχη
που έχεις βάλει
γύρω σου
σε περιορίζουν
και δεν βλέπεις
την ουσία.