57678 - Νιώσε τη μνήμη

Ν. Λυγερός

Νιώσε τη μνήμη
του κλέφτη
όταν αυτή
ενεργοποιεί
τη νοημοσύνη
του εγγονού
για να είναι
έτοιμος
να παλέψει
και αυτός
στον αγώνα.