57680 - Μαζί με τα φύλλα

Ν. Λυγερός

Μαζί με τα φύλλα
δεν βλέπεις
μόνο
τα ίχνη
του βιβλίου
αλλά
και τη συνέχεια
του έργου
για τον αγώνα.