57681 - Με την ουσία

Ν. Λυγερός

Με την ουσία
του έργου
προχωράς
προς
την τελειότητα
που εξελίσσεται
γιατί
δεν εξαρτάται
από την κοινωνία
αλλά μόνο
από την Ανθρωπότητα
και τον Χρόνο.