57686 - Για να σκεφτείς

Ν. Λυγερός

Για να σκεφτείς
πρέπει
να έχεις
μεταγνώσεις
πριν τις γνώσεις
για να είσαι
αποτελεσματική
και ταυτόχρονα
ανθεκτική
στη Διδασκαλία.