57687 - Οι κανόνες

Ν. Λυγερός

Οι κανόνες
δεν είναι
το ίδιο
με το δόγμα
γιατί αυτοί
επιτρέπουν
τη νοημοσύνη
να εκφραστεί
ελεύθερα
και να παράγει
στρατηγική.