57690 - Ο υγρός ήχος

Ν. Λυγερός

Ο υγρός ήχος
ακούστηκε
και προκάλεσε
την ανάδραση
της αναρρόφησης
του παρελθόντος
που πίνει
την όαση
της ερήμου
για να ξαποστάσει
η ψυχή.