57691 - Σηκώθηκε

Ν. Λυγερός

Σηκώθηκε
ο ήχος
κι ακούστηκε
η κίνηση
που έγινε
πράξη
λες και ακολούθησε
το όργανο
μουσικής
που ανήκε
στο μέλλον.