57692 - Ο απόλυτος έλεγχος

Ν. Λυγερός

Ο απόλυτος έλεγχος
φάνηκε στην πράξη
όταν η ταλάντωση
τρέλανε
όλο το σώμα
του οργάνου
γιατί ξεπέρασε
τον συντονισμό
για να ζήσει
η απελευθέρωση
των σπασμών.