57693 - Σιγά σιγά

Ν. Λυγερός

Σιγά σιγά
ξεσηκώθηκε
όλο το σώμα
κι έγινε ένα
με το πολεμικό ύφος
για ν’ αρχίσει
η μάχη
της ουσίας
που περίμενε
υπομονετικά
την ελευθερία.