57704 - Έρχεται

Ν. Λυγερός

Έρχεται
σιγά σιγά
το μέλλον
για να δεις
την ουσία
χωρίς
εμπόδια
γιατί θέλει
να ζήσει
μόνο
ελεύθερη.