57706 - Σκέψου τώρα

Ν. Λυγερός

Σκέψου τώρα
ότι η απελευθέρωση
μέσω βραδύτητας
είναι ταυτόχρονα
μία διαδικασία
απόλαυσης
διότι δεν υπάρχει
ούτε βιασύνη
ούτε βία
χάρη στον Χρόνο.