57708 - Με βραδύτητα

Ν. Λυγερός

Με βραδύτητα
λειτουργείς
πολυκυκλικά
γιατί βλέπεις
ότι είναι
τρόπος
να προσεγγίσεις
τη βαθύτητα
που περιμένει
σταθερά
την αποκάλυψη.