57713 - Αναζητάς

Ν. Λυγερός

Αναζητάς
την τελειότητα
γιατί είναι
πολυκυκλικό
είδος
που έχει
τη δυνατότητα
να εξελιχθεί
χάρη
στο έργο.