57715 - Η ποικιλία

Ν. Λυγερός

Η ποικιλία
αν είναι
συμπληρωματική
λειτουργεί
θεμελιακά
γιατί επιτρέπει
πολλαπλές
επιλογές
που αποτελούν
εμπλουτισμό
για το σώμα
της ψυχής.