57716 - Η μυστική χαρά

Ν. Λυγερός

Η μυστική χαρά
άρχισε
με τον ήχο
που έγινε
φωνή
χωρίς όμως
να καλύψει
τον συντονισμό
των κινήσεων
που βγαίνουν
εκτός ελέγχου
λόγω απελευθέρωσης.