57717 - Οι σπασμοί

Ν. Λυγερός

Οι σπασμοί
της μουσικής
είναι ζωή
του σώματος
της παρτιτούρας
που ακούει
κάθε νότα
που το αγγίζει
σαν το πινέλο
του ζωγράφου.