57718 - Και μετά το τέλος

Ν. Λυγερός

Και μετά το τέλος
δεν σταματάς
τις κινήσεις
για να πάρεις
τον έλεγχο
κάθε πράξης
που προκαλεί
υπερβατική
χαρά
χωρίς παύση.