57720 - Ενώ είχε

Ν. Λυγερός

Ενώ είχε
φτάσει
στα όρια
η μηχανή
του Wiener
αντιλήφθηκε
ότι μπορούσε
να συνεχίσει
τη μελέτη
πέραν
ισορροπίας.