57724 - Χρίσμα αγάπης

Ν. Λυγερός

Χρίσμα αγάπης
νιώθεις
μέσα σου
όταν λαμβάνεις
την ουσία
χωρίς παύση
του ήλιου
της νύχτας
γιατί το στόμα σου
γεμίζει με άστρα.