57725 - Ο παλμός

Ν. Λυγερός

Ο παλμός
έγινε
πιο έντονος
και η συχνότητα
έγινε
πομπός
που εκπέμπει
χωρίς
σταματημό
φως.