57726 - Το κλειδί

Ν. Λυγερός

Το κλειδί
της νύχτας
άνοιξε
την αρχή
του κόσμου
κι έγινε
δείκτης
που ξεφυλλίζει
το βιβλίο
της χαράς.