57728 - Η γλώσσα

Ν. Λυγερός

Η γλώσσα
έγινε
ζωντανή
όταν
δοκίμασε
τη γεύση
της αγάπης
της Ανθρωπότητας
σαν να ήταν
βροχή
του Χρόνου.