57729 - Η διπλή γραφή

Ν. Λυγερός

Η διπλή γραφή
συνέχισε
με τη χειρολαβή
της νύχτας
γιατί η γλώσσα
άγγιζε
την ουσία
που ήθελε
να γίνει
σκέψη
απελευθέρωσης.