57730 - Όταν άκουσες την πρώτη ουσία

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Όταν άκουσες την πρώτη ουσία
δεν κατάλαβες αρχικά
τη βαθύτητα του έπους
αλλά σιγά σιγά
ήπιες κι εσύ από το φως
για να ζήσεις
τη μεταμόρφωση
που είναι απαραίτητη
για την απελευθέρωση.
Έτσι είδες
τη διακλάδωση
κι επέλεξες
να είσαι μαζί μας
σε αυτόν τον νέο αγώνα
του μέλλοντος
που θέλει να δώσει
η Ανθρωπότητα
ενάντια στη βαρβαρότητα
χωρίς να φοβάσαι πια
γιατί ανακάλυψες
το πάχος του χρόνου
που θέλει το έργο
του έπους.