57781 - Οι Διδάσκαλοι

Ν. Λυγερός

Οι Διδάσκαλοι
του Γένους
δεν είναι
μόνο
της Ελλάδας
αλλά
του Ελληνισμού
επειδή
αγαπούν
τον λαό
και την ελευθερία του.