57783 - Με τα μοτίβα

Ν. Λυγερός

Με τα μοτίβα
βλέπεις
θεμελιακά
σχήματα
που διασχίζουν
τους αιώνες
γιατί είναι
ανθεκτικά
και βαθιά
δομημένα
στη ιστορία.