57785 - Η εξωστρέφεια

Ν. Λυγερός

Η εξωστρέφεια
του Ελληνισμού
είναι συμβατή
με την καινοτομία
λόγω προσφοράς
για την Ανθρωπότητα
γιατί είναι
φτιαγμένος
πιο πολύ
γι’ αυτήν
και όχι μόνο
για την Ελλάδα.