57786 - Στο δίκτυο

Ν. Λυγερός

Στο δίκτυο
της Ανθρωπότητας
ο Ελληνισμός
είναι κορυφή
που έχει
σχέσεις
που έγιναν
δεσμοί
λόγω
διαχρονικότητας
και παραγωγής
έργου.