57788 - Η κατάληξη

Ν. Λυγερός

Η κατάληξη
αναγνωρίζει
και υπονοεί
την έννοια
της ρίζας
και βασίζεται
πάνω της
για να παράγει
την πτώση.