57789 - Οι λέξεις

Ν. Λυγερός

Οι λέξεις
εξελίσσονται
πιο αργά
από τις γλώσσες
έτσι οι πρώτες
λειτουργούν
φιλολογικά
και οι δεύτερες
γλωσσολογικά
γι’ αυτό
επέλεξε
το εργαλείο
για τη μελέτη.