57790 - Η γραφή

Ν. Λυγερός

Η γραφή
επιτρέπει
τη σταθεροποίηση
του εγκεφάλου
σε μοτίβα
που λειτουργούν
καταλυτικά
για να παράγει
πιο πολύπλοκη
σκέψη
για το μέλλον
της πορείας του.