57791 - Όταν είσαι φιλόλογος

Ν. Λυγερός

Όταν είσαι φιλόλογος
αγαπάς
περισσότερο
τη σκέψη
ακόμα
κι αν πιστεύεις
ότι προτιμάς
μόνο
τη γλώσσα.