57792 - Με τον στρουκτουραλισμό

Ν. Λυγερός

Με τον στρουκτουραλισμό
αναγνωρίζεις
την κοινή δομή
που δίνει
πρόσβαση
στην παγκοσμιότητα
που ανήκει
στον πυρήνα
της πορείας
της Ανθρωπότητας.