57793 - Η ανεξαρτησία

Ν. Λυγερός

Η ανεξαρτησία
της γραμματικής
αποτελεί
μια μορφή
παγκοσμιότητας
στις γλώσσες
της Ανθρωπότητας
που λειτουργούν
με αυτήν
τη βάση.