57795 - Με το δέντρο

Ν. Λυγερός

Με το δέντρο
της πρότασης
βλέπεις
το βάθος
της δομής της
και καταλαβαίνεις
πόσο
σημαντική
είναι
για το μέλλον
της μελέτης.