57797 - Δεν είναι βέβαια

Ν. Λυγερός

Δεν είναι βέβαια
οι φιλόλογοι
που θα σε κάνουν
να αγαπήσεις
τη γλώσσα
αλλά
οι γλωσσολόγοι
γιατί οι πρώτοι
εξετάζουν
τη διαχείριση
του λόγου
όχι των λέξεων.