57798 - Στα μυκηναϊκά

Ν. Λυγερός

Στα μυκηναϊκά
κείμενα
ήδη
βλέπεις
τη συνοχή
της σκέψης
μέσω
του συνδυασμού
της γραμματικής
της αριθμητικής
και της σημασιολογίας.