57799 - Οι άνθρωποι

Ν. Λυγερός

Οι άνθρωποι
που ασχολούνται
με τις νεκρές
γλώσσες
δεν έχουν
ξεχάσει
τους νεκρούς
και είναι
πιο κοντά
στην Ανθρωπότητα.