57800 - Η γλωσσολογία Ανθρωπότητας

Ν. Λυγερός

Η γλωσσολογία Ανθρωπότητας
ασχολείται
με τις νεκρές
γλώσσες,
τις ζωντανές
και τις αγέννητες
μέσω
φιλολογίας,
λογοτεχνίας
και πληροφορικής.