57802 - Μέσα από τα κείμενα

Ν. Λυγερός

Μέσα από τα κείμενα
του μυκηναϊκού
πολιτισμού
βλέπεις
ότι βρισκόμαστε
στην εποχή
του χαλκού
αφού
αυτός αποτελεί
χαρακτηριστικό
μέταλλο
στις πινακίδες.