57803 - Έχει σημασία

Ν. Λυγερός

Έχει σημασία
και μάλιστα
τεράστια
να διαβάζουμε
αρχαία
κείμενα
χωρίς
μετάφραση
ενώ ζουν
εδώ και χιλιετίες.