57808 - Όταν είδες

Ν. Λυγερός

Όταν είδες
την ουσία
του τετραδίου
δεν κατάλαβες
τη σημασία της
αλλά
τώρα
που ξέρεις
τι συμβολίζει
νιώθεις
την αξία της.