57819 - Δεν μπορούμε να δεχθούμε

Ν. Λυγερός

Δεν μπορούμε να δεχθούμε
απαράδεκτες
κινήσεις
ενάντια
της δημοκρατίας
της Αμερικής
επειδή
ακραία
στοιχεία
ήθελαν

την ανατροπή της.