57828 - Η μνήμη μας

Ν. Λυγερός

Η μνήμη μας
θα έχει
μέσα της
και αυτόν
τον άνθρωπο
που βοηθούσε
τους άλλους
με ταπεινότητα
να είναι καθαρή
η ζωή τους.