57829 - Ο άνθρωπος

Ν. Λυγερός

Ο άνθρωπος
και ο πιο ταπεινός
έχει δικαίωμα
να ανήκει
στη μνήμη
της Ανθρωπότητας
γιατί και το πιο μικρό
από τα έργα
παραμένει έργο.