57831 - Θα έρθει

Ν. Λυγερός

Θα έρθει
βοήθεια
από τη Νέα Υόρκη
για την Ουάσιγκτον
γιατί πρέπει
να υπερασπισθεί
την πρωτεύουσα
από κάθε
επίθεση
κατά
της δημοκρατίας.