57832 - Τα επεισόδια

Ν. Λυγερός

Τα επεισόδια
στο Καπιτώλιο
πρέπει
να εξεταστούν
προσεχτικά
χωρίς
παρερμηνείες
διότι
δεν είναι
μόνο
κομματική
αντιπαράθεση.