57833 - Η επίθεση

Ν. Λυγερός

Η επίθεση
κατά της πρωτεύουσας
της Αμερικής
δεν είναι μόνο
πολιτική
αντιπαράθεση
αλλά πράξη
βαρβαρότητας
κατά
της δημοκρατίας
και της ιστορίας.