57834 - Τώρα φαίνεται

Ν. Λυγερός

Τώρα φαίνεται
ξεκάθαρα
τι σαβούρα
αποτελεί
η κρατική
θρησκεία
όταν αυτή
επιτρέπει
στον εαυτό της
να μιλήσει
ενάντια
στην Κωνσταντινούπολη.